Ridning og hestestell

Opptre rolig og forsiktig rundt hest.

Hestestell og ridning medfører risiko.

Hester er flokk og flyktdyr og ulykker kan skje fort.

Bruk hjelm og vest under håndtering og ridning.

Foresatt er ansvarlig for at utstyr passer barnet, sitter som det skal og er montert riktig. Riktige klær og sko er viktig. Med tanke på smittevern skal utstyr, klær og sko være rengjort om de har vært benyttet i annet hestehold eller fjøs.

Sørg for at du har nødvendig kunnskap om hest før du drar ut på egenhånd. Velg en hest som kan passe ditt nivå og bruk.

Hestestell og ridning skjer på eget ansvar.

Foresatte har ansvar for barn og unge selvom de velger og ikke bli med på turen eller hestestellet.

Hver og en må ha forsikring som dekker ulykker under aktiviteten de deltar på.

God tur!

Mvh Margunn

Auli, februar 2022